بازاریابی کسب و کار

کسب و کارتان چه رنگی است؟

 به عنوان صاحب کسب و کار چه بسا درک مشخصی از رنگ پول داشته باشید اما از رنگ کسب و کار چه تصوری دارید؟ بیاموزید که چگونه رنگ مناسب با خلق تصویری مثبت قادر است مشتری را بر خرید از شما ترغیب نماید یا بالعکس دریافت نارسایی از کسب و کار شما به وجود آورد .

با درج آگهی تبلیغ تبلیغات نیازمندی مطابق با علم رنگ ها در ای پیشرو ePishro.ir از رقیبان خود سبقت بگیرید و رویاهای مالی خویش را به حقیقت تبدیل نمایید.

علم رنگ‌ها

باور این که رنگ‌ها واجد قدرت تاثیرگذاری بر جسم و ذهن باشند اندکی دشوار به نظر می‌رسد. امروزه دانشمندان می‌دانند رنگ‌ها از توان نفوذ بر فیزیولوژی و حالت ذهنی برخوردارند. مطابق تحقیقات صورت گرفته، دگرگونی در رنگ محیط ۱۴ کودک ناتوان سبب تغییر در میزان فشار خون و نیز تعدیل رفتارهای پرخاشگرانه آنان شده است .

علم رنگ‌ها این بار از سوی پژوشگران بازاریابی جهت تعیین نحوه کاربری این دانش برای تاثیر بر روی دریافت مشتری از کسب و کار مورد مطالعه قرار گرفته است. فحوای رنگ‌ها و کسب و کار شما فحوای رنگ‌ها بر اساس فرهنگ، گونه، نژاد و حتی سن افراد تغییر می‌کند. پس رنگها نه فقط از لحاظ انتخاب بلکه از نظر تناسب با مشتریان مورد نظر حائز اهمیت می‌باشند. به عنوان نمونه هر چند سفید در بسیاری مناطق و فرهنگ‌ها مرتبط با ازدواج بوده و حس بی‌گناهی را القاء می‌کند ولی در فرهنگ‌های شرقی مثل هندوستان بیانگر مرگ است. همچنین رنگها را می‌توان به هدف اشاره به یک فرهنگ خاص تلفیق نمود، در جهان غرب سبز و قرمز در کنار هم مربوط به کریسمس و سیاه و نارنجی‌ نشان جشن هالوین می‌باشند .

شرکت‌های بزرگ و برندهای مشهور جهان نیز از رنگ‌های معینی استفاده می‌کنند. رنگ آبی IBM دلالت بر پایا بودن و محافظه‌کاری دارد و رنگ قهوه‌ای UPS سمبل طور عمر و اعتبار محسوب می‌شود .

بنابراین لازم است معنای رنگ‌ها را در بازاریابی کسب و کار خود در خاطر داشته باشید :

– سفید: قداست – پاکی – جوانی

سفید رنگی است خنثی که می‌تواند در مد و سترون‌سازی در حرفه پزشکی دلالت بر خلوص داشته باشد .

– سیاه: قدرت – برازندگی – پنهان‌کاری

سیاه می‌تواند بهترین و گران‌ترین بازارها را مورد هدف قرار دهد یا در بازاریابی میان جوانان با افزودن نوعی ابهام بر تصویرتان این گروه را جلب نماید .

– قرمز: عشق- هیجان – خطر

قرمز رنگ هشداردهنده است از قرمز برای دمیدن شور و هیجان به مارک تجاری خود بهره ببرید .

– نارنجی: طراوت – انرژی – تفریح

اگر خواهان خلق فضایی سرزنده برای مشتریان می‌باشید از این رنگ غاقل نباشید .

– زرد: شادی – گرمی – هوشیاری

زرد در عین داشتن حس آرامش می‌توانند نقشی مسحورکننده برای کسب و کار شما ایفا نماید .

– سبز: طبیعت – سلامتی – وفور برای ایجاد تاثیر آرامش‌بخش و یا تصویری از رشد و نمو،‌ رنگ سبز گزینه مطلوبی شمرده می‌شود .

– بنفش: شکوه – تدبیر- تجلیل

شاید با افزودن پرده‌ای از رنگ بنفش به ارزش کسب و کارتان اشاره نمایید .

– آبی: صداقت – صلح – اعتماد

احتمالا رنگ آبی مردمی‌ترین و بی‌طرف‌ترین رنگ‌ها در جهان می‌باشد و برای اشاره بر وفاداری مشتریان گزیده‌ای مطمئن به شمار می‌رود. همواره بر نحوه به کارگیری رنگها از لوگو گرفته تا بروشور و کارت‌های ویزیت و بعضا یونیفرم‌ها دقت و وسواس به خرج دهید. آیا رنگ‌های انتخاب شده انعکاس درستی از شخصیت و تصویر کسب و کار شما ارائه می‌دهند؟ در غیر این صورت تردیدی بر ضرورت تجدیدنظر نداشته باشید .

What color is your business ?

 As a business owner may have a specific understanding of color , but the color of money, what business do you have an idea ? Learn how to create a positive image with the right colors can encourage customers to buy from you or vice versa, get a failure of your business to bring there.

Advertising advertising requirements in accordance with the color of your competitor overtaking the leading ePishro.ir make their financial dreams can become a reality .

Science of colors

Believed to possess the power to influence the body and mind are the colors seem a bit difficult . Scientists now know that colors can have an influence on the physiology and mental state . According to research, a change in environment cause changes in blood pressure in 14 children with disabilities and their aggressive behavior has been adjusted .

This time the colors of the marketing Pzhvshgran to determine the user ‘s knowledge of the business impact on the customer receipt has been studied . Tenor tenor of colors based on the colors of your business culture, species , breed and age changes. So not only colors but also in terms of the proportion of customers are very important . For example , although in many regions and cultures , white is associated with marriage and conveys a sense of innocence , but in Eastern cultures such as India represents the death of . Also, colors can be incorporated into the target refers to a particular culture , in the West, green and red together to celebrate Christmas and Halloween are black and orange logo .

Big companies and brands world-renowned use of certain colors . IBM blue- and -brown color signifies reliability and conservatism as a symbol of longevity and reliability is UPS .

Therefore, the meaning of colors in marketing your business in mind :

– White : holiness – purity – Youth

White is a neutral color that can imply purity in fashion and sterilization in the medical profession have.

– Black : strength – fitness – secrecy

Black is the best and most expensive markets targeting youth in marketing or adding confusion to draw images of the group .

– Red : Love – excitement – the danger

Red is a red warning for blowing excitement to your brand benefit .

– Orange : Freshness – Energy – Entertainment

If you want to create a lively atmosphere for customers ‘re not Ghaql this color .

– Yellow: joy – warm – Consciousness

Yellow can relax while having a sense for your business riveting role to play .

– Green : Nature – Health – abundance or image to create a soothing effect on growth, green is considered a desirable option .

– Purple: Glory – Prudence – A Celebration

Perhaps adding a curtain of purple please refer to the value of your business .

– Blue : Honesty – Peace – Trust

Probably Mrdmytryn and Bytrftryn blue colors in the world and is considered to refer to the Summary of Customer Loyalty . On how to apply the colors and logos to brochures and business cards and sometimes painstaking precision to spend your uniform . The selected colors are a true reflection of the character and image of your business offer ? Otherwise you have no doubt about the need for revision .

Advertise , advertising , free advertising , marketing , business marketing , business success , business success , success , success , success color , color psychology , color science , successful business