پرورش مرغ مادر شرکت یاسان قم

مدیر مجتمع پرورش مرغ مادر شرکت یاسان، در برنامه پایش اعلام کردند که یک جایزه 150 میلیون تومانی در نظر گرفته می شود برای اشخاصی که تا سه ماه آینده فرصت دارند در طرح سرمایه گذاری در جهت پرورش مرغ مادر همکاری لازم را با این شرکت انجام دهند.   مرغداری، پرورش پرندگان و طیور   ادامه خواندن “پرورش مرغ مادر شرکت یاسان قم”

  • مرغ یاسان قم
  • مرغ یاسان
  • شرکت مرغ یاسان قم
  • یاسان مرغ قم
  • مرغ یاسان قم
  • یاسان مرغ
  • شرکت یاسان قم
  • یاسان قم
  • شرکت مرغ یاسان
  • سایت مرغ یاسان قم