لیفتراک برقی محصولی از شرکت سوسانگ کره جنوبی

لیفتراک برقی محصولی ازشرکت سوسانگ کره جنوبی

لیفتراکهای سه چرخ مدل SWR-1300L & SWR-1500L
SWR-1300 &v 1500ظرفیت 1500 و 1300 کیلوگرم
با موتور Seperatly Excited  آسانسور و پله برقی، بالابر   ادامه خواندن “لیفتراک برقی محصولی از شرکت سوسانگ کره جنوبی”