بهینه سازی برای موتور جستجوی گوگل epishro.ir

سلام epishro.ir تیم،

امیدوارم خوب باشی.

ما را از طریق وب سایت خود را epishro.ir رفت و به دانستن چند نکته، که با آن تلاش های بازاریابی خود را تلف شدن.
ادامه خواندن “بهینه سازی برای موتور جستجوی گوگل epishro.ir”

استاندارد TCO99

استاندارد TCO99 مخفف نام سوئدی اتحادیه کارمندان حرفه ای سوئد است که بیش از 1/3 میلیون عضو دارد.(The Swedish Confederation Of Professionals Employee) . اعضا TCO توجه خاصی به کاربرد کامپیوتر و وسایل جانبی کامپیوتر داشته و استاندارد وضع شده را به نام خود، TCO اعلام نمودند.

اکثر تولید کنندگان، استاندارد TCO را مناسب تشخیص داده، مقرراتان را پذیرفته و به مورد اجرا درآورده اند. بطوریکه امروزه در کلیه تبلیغات مانیتور در آمریکا و اروپا،استاندارد TCO جزء ویژگی های اصلی مانیتور ذکر می گردد. این محصول کلیه شرایطی را که استاندارد TCO99 برای کامپیوترهای شخصی تعیین کرده دربردارد. مهمترین نکاتی که در استاندارد TCO99 رعایت شده عبارتند از : حفظ محیط زیست، ارگونومی، کارایی بهتر، کاهش تشعشعات الکتریکی و مغناطیسی، کاهش میزان مصرف انرژی و ایمنی کاربر در برابر الکتریسیته.

بیشترین تلاش استاندارد TCO99 حفظ سلامت مصرف کننده می باشد.  ادامه خواندن “استاندارد TCO99”